Dodatkowe zabezpieczenie do zmiękczaczy EcoWater z WiFi

W ostatnim czasie wprowadzone zostały urządzenia EcoWater z wykorzystaniem WiFi (jedyne takie rozwiązanie na rynku), co pozwala na monitorowanie przepływu wody oraz kontrolę wszelkich funkcji urządzeń. Dzięki systemowi powiadamiania SMS i e-mail mamy stały nadzór nad funkcjonowaniem oraz ewentualnymi problemami, które mogą się pojawić. System ten informuje nas, między innymi, o nadmiernych przepływach spowodowanych, np. pęknięciem rury.

W ofercie IMFilter pojawło się urządzenie, które będzie optymalnym uzupełnieniem funkcji WiFi w zmiękczaczach EcoWater. Proponujemy Państwu system, który pozwoli zabezpieczyć wszelkiego rodzaju obiekty przed niekontrolowanym wypływem odcinając dopływ wody. Zagwarantuje to bezpieczeństwo obiektu, pozwoli zapobiec zalaniu i niszczeniu powierzchni oraz sprzętów. Unikniemy też niepotrzebnych kosztów wygenerowanych przez nadmierne wypływanie wody. Należy pamiętać, że taki wypływ to nie tylko koszt wody, ale również ścieków.

Urządzenie pracuje niezależnie i samodzielnie monitoruje przepływ wody. Układ sam sprawdza poprawność swojej pracy jeden raz na dobę i w przypadku niezadziałania, wyświetla komunikat. Dodatkowym atutem jest możliwość wyposażenia w nadajnik SMS, pozwalający na otrzymywanie komunikatów na wskazany numer telefonu, informujący o zadziałaniu układu i odcięciu wody na obiekcie.

zmiekczacz z WiFi